Tietosuojaseloste | sisustusminnak.com | 24.5.2018  

Tietosuojalauseke (GDPR)

Asiakkaitteni tietojen suojaaminen ja yksistyisyyden kunnioittaminen on minulle

erittäin tärkeää.

 

Rekisterinpitäjä

Sisustus Minna K

Minna Kukkohovi Tmi

Oulu

puh. 0407576753

minna@sisustusminnak.com

y-tunnus 1627776-8

 

Rekisteröidyt

Verkkosivujen lomakkeella tietonsa lähettäneet | asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Peruste: suostumus  / asiakassuhde

Käyttötarkoitus: asiakassuhteen ylläpito  

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakkaan nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen minna@sisustusminnak.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. | ei käytetä

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

a) asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä b) asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Kun solmit asiakassuhteen, niin luovutan tarvittaessa sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi mahdolliselle remontin tekijälle tai tavarantoimittajalle asiakassuhteen hoitamista varten. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme varmistaneet tämän myös kumppaniemme osalta.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Evästeet  

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi.

Lue lisää evästeistä.